احمدی نژاد در صدا و سیما چه خواهد گفت؟

بسیاری معتقدند که احمدی نژاد در این برنامه به ارائه کارنامه هشت ساله دولت‌های نهم و دهم، پاسخ به مسائل مطرح شده از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و برخی مسائل دیگر خواهد پرداخت و یا احمدی‌نژاد برخی حرف‌های نگفته را مطرح کند و عبارت معروف خود مبنی بر اینکه "نگذاشتند یا نمیگذارند" را استفاده خواهد کرد و یا اینکه رئیس دولت دهم در این برنامه به کلی بسنده خواهد کرد و به نوعی این برنامه تلوزیونی خداحافظی با مردم است.
شفاف: قرار بود محمود احمدی‌نژاد هفته گذشته رودر رو با مردم از طریق رسانه ملی سخن بگوید اما این مصاحبه لغو و به فردا موکول شد. مصاحبه پیشین احمدی‌نژاد که با حرف و حدیث‌هایی هم همراه بود و بخشی از آن هم سانسور شده بود اسفندماه انجام گرفت؛ این ارتباط مستقیم با مردم قطعا آخرین برنامه تلوزیونی و گفت وگوی مستقیم وی از طریق صدا وسیما با مردم خواهد بود.
رئیس جمهور خود هفته گذشته پس از لغو زمان این برنامه تلوزیونی در پاسخ به این سؤال که دوره ریاست جمهوری شما رو به پایان رسیده است چه صحبتی با ملت ایران دارید، اظهار داشت: در این رابطه برنامه‌هایی دارم که انشاءالله خواهم گفت.
اما بسیاری از مردم منتظراند تا آخرین صحبت های محمود احمدی نژاد را بشوند و کنجکاو هستند وی درباره چه مسائلی سخن خواهد گفت. آیا باز هم سخنان رئیس دولت دهم در آخرین روزها حاشیه ساز خواهد بود و رسانه ملی باز هم اقدام به سانسور برخی از این سخنان خواهد کرد.
سیاری معتقدند که احمدی نژاد در این برنامه به ارائه کارنامه هشت ساله دولت‌های نهم و دهم، پاسخ به مسائل مطرح شده از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و برخی مسائل دیگر خواهد پرداخت و یا احمدی‌نژاد برخی حرف‌های نگفته را مطرح کند و عبارت معروف خود مبنی بر اینکه "نگذاشتند یا نمیگذارند" را استفاده خواهد کرد و یا اینکه رئیس دولت دهم در این برنامه به کلی بسنده خواهد کرد و به نوعی این برنامه تلوزیونی خداحافظی با مردم است.
محمود احمدی‌نژاد می‌گوید حرف‌های بسیاری دارد البته این حرف‌های بسیاری در دولتش به تهدید تبدیل شده است؛ حرف‌هایی که برای منتقدان «بوی تهدید» و برای محمود احمدی‌نژاد «سلاحی برای دفاع» است« بگم بگم»‌های محمود احمدی‌نژاد آن‌قدر در این هشت سال معروف شده که هر وقت محمود احمدی‌نژاد عزم گفتن می‌کند، همه خود را برای جنجال تازه‌ای آماده می‌کنند.
حال محمود احمدی‌نژاد قرار است فردا یکشنبه در قالب رسانه ملی رودرروی مردم سخن بگوید تا آخرین دفاعیات از دولتش را درمقام رییس‌جمهوری داشته باشد. حال قرار است محمود احمدی‌نژاد به رسانه ملی بیاید و از برنامه های رفتن خود بگوید.بعد ازاین دفاعیات درست تا ماه دیگر احمدی‌نژاد با چمدانش را از پاستور بردارد و برود.
/ 0 نظر / 37 بازدید